Algemene voorwaarden

Als je bij sk8on vzw inschrijft voor de lessenreeksen of activiteiten, ben je akkoord met de algemene voorwaarden. 

Lidgeld: Het lidgeld dient betaald te worden ten laatste 1 maand na de eerste les. Latere instappers dienen hetzelfde bedrag te betalen. Betalen van het lidgeld geeft recht op het deelnemen van de lessen gedurende één semester.De eerste les is gratis voor iedereen die een keer wilt proberen. Het lid dat, na een herinneringsschrijven van de voorzitter, zijn lidgeld niet voldoet, wordt ontslagnemend beschouwd. Ontslag of uitsluiting tijdens het semester geeft geen recht op teruggave van het lidgeld of een deel ervan.

Verzekering & aansprakelijkheid: sk8on Vzw en zijn lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook. Deelname aan de lessen gebeurd op eigen risico. Zelf het vrij skaten tussendoor. De oefeningen worden vrij aangeboden en mogen dus geweigerd worden ten alle tijden om de eigen veiligheid van zichzelf en anderen te vrijwaren. Leden zijn automatisch verzekerd via de Rollerbond. Dit is geen 24 uren verzekering. Dus enkel activiteiten vanuit de rollerclub zijn gedekt. 
Leden betreden de les met volledige bescherming; helm, pols- , knie- en elleboogbescherming. Indien deze beschermstukken niet worden gedragen, sporten ze op eigen risico en is er geen aansprakelijkheid naar lesgevers. 

GDPR, Privacywetgeving: Uw persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan de Vlaamse Rollerbond – Skate Vlaanderen vzw, door sk8on vzw. Voor ledenbeheer en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting. Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen, volstaat het ons dit mee te delen op (sk8on.vzw@gmail.com of via een bericht op de website). Via deze communicatiekanalen kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Stopzetting van een lessenreeks en aflassing van een les: Als er te weinig leden zijn ingeschreven voor een lessenreeks of activiteit, kan deze worden stopgezet. Als je al betaald hebt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
Als een les wordt afgelast (bijvoorbeeld door ziekte van de lesgever), proberen wij een extra les te organiseren. Dat lukt niet altijd.

Diefstal, verlies, schade: sk8on vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en beschadigingen van persoonlijke materialen.

Uitsluiting, schorsing, ontslag: Ingeval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op de teruggave van een deel of het geheel van het lidgeld betaald aan de club, noch de kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is.
Het terugvorderen van een deel van het lidgeld kan enkel indien het lid een langere tijd (meer als de helft van de georganiseerde lessen) niet kan deelnemen aan de activiteiten door een aantoonbare blessure/ziekte.
Redenen voor uitsluiting: Je betrapt wordt op diefstal, het gebruik van alcohol, drugs of doping. Pestgedrag. Meermaals verstoren van de lessen. Racistische of discriminerende opmerkingen.

Beeldmateriaal tijdens de activiteiten van sk8on vzw: Als je deelneemt aan een activiteit van sk8on vzw, ga je ermee akkoord dat foto’s en video’s die we maken tijdens de sportactiviteit, gebruikt worden voor promotie van onze rollerclub.